Global Online Investor Roadshow – ต.ค 2020

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ที่นำเสนอโดย COVID-19 นั้นโรดโชว์นักลงทุนออนไลน์ระดับโลก (“ GOIR”) เป็นรุ่นต่อไประดับสถาบันแพลตฟอร์มการจัดหาตำแหน่งส่วนตัวออนไลน์สำหรับการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนทางเลือกและโอกาสสินทรัพย์ดิจิทัล GOIR เป็นงานการลงทุนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเภทนี้ด้วยการเข้าถึงอย่างกว้างขวางครอบคลุมประเทศสามสิบ (30) ในสิบห้า (15) ภาษา วัตถุประสงค์หลักของ GOIR คือการอนุญาตให้ชุมชนนักลงทุนที่ดูแลอย่างระมัดระวังได้รับความสำคัญในการเข้าถึงโอกาสในการลงทุนภาคเอกชนระดับโลกในเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเป็นพิเศษ

วันที่ 1 –
เอเชีย

19 ต.ค. (วันจันทร์)
14.00-17.00 น. ที่ฮ่องกง


โฮสต์ระดับภูมิภาค

Samson Lee

Samson Lee

CEO of Coinstreet Partners

พิธีกร

<strong>Matt Long</strong>

Matt Long

Head of Distribution and Prime, OSL

ผู้อภิปรายการลงทุน

Sahil Verma

Sahil Verma

International Lawyer

วันที่ 2 –
ตะวันออกกลาง

20 ต.ค. (วันอังคาร)
15.00-18.00 น. ที่ดูไบ


โฮสต์ระดับภูมิภาค

Lara Abdul Malak

Lara Abdul Malak

Editor In Chief of UNLOCK

พิธีกร

Kokila Alagh

Kokila Alagh

Founder of KARM

ผู้อภิปรายการลงทุน

Sahil Verma

Sahil Verma

International Lawyer

วันที่ 3 –
ยุโรป

21 ต.ค. (วันพุธ)
15.00-18.00 น. ที่ลอนดอน


โฮสต์ระดับภูมิภาค

Alex Loprieno

Alex Loprieno

Chief Technology Officer of Comaan

พิธีกร

Herbert Sterchi

Herbert Sterchi

CEO of CODEX Execution GmbH

ผู้อภิปรายการลงทุน

Scott Christensen

Scott Christensen

Managing Partner of Coinstreet-USA

วันที่ 4 –
อเมริกา

22 ต.ค. (วันพฤหัสบดี)
15.00-18.00 น. ที่นิวยอร์ค


โฮสต์ระดับภูมิภาค

Max Smetannikov

Max Smetannikov

Managing Partner of Coinstreet-USA

พิธีกร

 Erin Grover

Erin Grover

Director of Altai Digital Capital

ผู้อภิปรายการลงทุน

Scott Christensen

Scott Christensen

Managing Partner of Coinstreet-USA

การนำเสนอโครงการสำหรับทั้ง 4 ครั้ง

Tomasz Drzazgowski
Tomasz Drzazgowski

Chief Executive Officer

TORUS มอบโอกาสพิเศษแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในหลายรูปแบบในภาคพลังงานหมุนเวียน เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มาพร้อมกับความต้องการในแหล่งพลังงานใหม่ทั่วโลกที่กำลังเติบโตขึ้น เงินทุนที่ได้จากการเสนอขาย TRS Token จะถูกนำไปลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียน การลงทุนจะรวมทั้งการจัดซื้อและการพัฒนาโครงการ RES ที่มีอยู่ตลอดจนการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ 

<strong>Jorn Husemoen</strong>
Jorn Husemoen

CFO & Co-founder of CROWN-LNG

ประเทศอินเดียกำลังเปลี่ยนสัดส่วนของการใช้พลังงานจากถ่านหินเป็นก๊าซอย่างจริงจัง ความต้องการในระยะยาวใน LNG regasification กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก Asia First เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Crown LNG ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรื่อง (LNG) terminal ให้กับท่าเรือ Kakinada ในสัญญา “Use or Pay” ซึ่งมอบสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลา 30 ปี โครงการนี้มีใบอนุญาตและได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้ว

Sonia Coopwood
Sonia Coopwood

Director

GreenTek, LLC is a green renewable energy development company, specifically formed to target the world’s most efficient, sustainable, economical, green energy technologies and solutions worldwide. We plan to source, fund, co-manage and exit each “portfolio company” from the development stage to a completed project.

วาระการประชุม

วันที่ 1 : 19 ต.ค. (วันจันทร์) – เอเชีย

(@ ตามเวลาท้องถิ่นของฮ่องกง)

2:00-2:10 PM

Opening

Samson Lee – CEO of Coinstreet Partners
2:10-2:30 PM

Keynote Speaker

Matt Long – Head of Prime and Distribution, OSL

 

Topic – Future of Capital Markets in the Digital Age

 

Matt Long has over 20 years of experience in financial markets, technology, and investing in disruptive businesses. Matt is focused on developing OSL’s customer franchise across its Brokerage, Custody, Exchange and SaaS offering, and for growing its prime brokerage business.

2:30-2:50 PM

Project Presentation (1)

TORUS

 

Tomasz Drzazgowski, Chief Executive Officer

 

TORUS provides potential investors with a unique opportunity of sound, multi-modal participation in the renewable energy sector, thus leveraging the opportunity of the growing global demand for new energy sources. The funds received from the TRS Token offering will be invested in renewable energy sources. The investments will include both purchasing and developing existing RES projects as well as developing new greenfield projects.

2:50-3:10 PM

Project Presentation (2)

GreenTek

 

Sonia Coopwood, Director

 

GreenTek, LLC is a green renewable energy development company, specifically formed to target the world’s most efficient, sustainable, economical, green energy technologies and solutions worldwide. We plan to source, fund, co-manage and exit each “portfolio company” from the development stage to a completed project.

3:10-3:30 PM

Project Presentation (3)

Crown LNG

 

Jorn Husemoen, CFO & Co-founder

 

India is aggressively switching the energy mix from Coal to Gas. The long term demand for LNG regasification capacity is increasing massively. Asia First is part of the Crown LNG group of companies designed for providing the Liquefied Natural Gas (LNG) terminal to the Kakinada Port on an exclusive 30 year “Use or Pay” contract. The project already has the license and government approvals.

3:30-3:50 PM

Investment Panel

Sahil Verma – International Lawyer

 
Summary analysis of the 3 investment opportunities presented above:

3:50-4:00 PM

Wrap Up

Samson Lee – CEO of Coinstreet Partners

วันที่ 2 : 20 ต.ค. (วันอังคาร) – ตะวันออกกลาง

(@ ตามเวลาท้องถิ่นของดูไบ)

3:00-3:10 PM

Opening

Lara Abdul Malak – Editor In Chief of UNLOCK

3:10-3:30 PM

Keynote Speaker

Kokila Alagh – Founder of KARM
 

Topic – Name

 

KOKILA is a Corporate/Commercial and technology lawyer with over 17 years of experience in the middle east. She has worked with major corporations, government and semi government bodies, high net worth individuals and start-ups over the years. In addition to this, she has Masters in Law, in Digital Economy from the Monash University in Melbourne, Australia, certification of Oxford Blockchain Strategy Programme from Oxford University and Fintech Programme from Harvard Business School has helped her develop an expertise in the area of newer technologies.

3:30-3:50 PM

Project Presentation (1)

Crown LNG

 

Jorn Husemoen, CFO & Co-founder

 

India is aggressively switching the energy mix from Coal to Gas. The long term demand for LNG regasification capacity is increasing massively. Asia First is part of the Crown LNG group of companies designed for providing the Liquefied Natural Gas (LNG) terminal to the Kakinada Port on an exclusive 30 year “Use or Pay” contract. The project already has the license and government approvals.

3:50-4:10 PM

Project Presentation (2)

TORUS

 

Tomasz Drzazgowski, Chief Executive Officer

 

TORUS provides potential investors with a unique opportunity of sound, multi-modal participation in the renewable energy sector, thus leveraging the opportunity of the growing global demand for new energy sources. The funds received from the TRS Token offering will be invested in renewable energy sources. The investments will include both purchasing and developing existing RES projects as well as developing new greenfield projects.

4:10-4:30 PM

Project Presentation (3)

GreenTek

 

Sonia Coopwood, Director

 

GreenTek, LLC is a green renewable energy development company, specifically formed to target the world’s most efficient, sustainable, economical, green energy technologies and solutions worldwide. We plan to source, fund, co-manage and exit each “portfolio company” from the development stage to a completed project.

4:30-4:50 PM

Investment Panel

Sahil Verma – International Lawyer

 
Summary analysis of the 3 investment opportunities presented above : (1) American Pacific Bancorp, (2) Global Stock Exchange Group, and (3) Imigize

4:50-5:00 PM

Wrap Up

Lara Abdul Malak – Editor In Chief of UNLOCK

วันที่ 3 : 21 ต.ค. (วันพุธ) – ยุโรป

(@ ตามเวลาท้องถิ่นของลอนดอน)

3:00-3:10 PM

Opening

Alex Loprieno – Chief Technology Officer of Comaan

3:10-3:30 PM

Keynote Speaker

Herbert Sterchi – CEO of CODEX Execution GmbH
 

Topic – Swiss Market Outlook and Hints How To Operationalize Your Business

 

Herbert is an experienced executive specializing in: 1.Founding, staffing, and operating robust, foreign-based offices for global businesses, 2.Forming companies and taking them through startup to sale or next stage growth, 3.Established successfully IT providers and services in the European marketplace, 4.Identifying, analyzing and remediating challenges within troubled companies, 5.Member of various Board of Directors of international companies, 6.He is in the blockchain industry since 2013 and helped to found companies like Ethereum, Consensys, Akasha and others .

3:30-3:50 PM

Project Presentation (1)

GreenTek

 

Sonia Coopwood, Director

 

GreenTek, LLC is a green renewable energy development company, specifically formed to target the world’s most efficient, sustainable, economical, green energy technologies and solutions worldwide. We plan to source, fund, co-manage and exit each “portfolio company” from the development stage to a completed project.

3:50-4:10 PM

Project Presentation (2)

Crown LNG

 

Jorn Husemoen, CFO & Co-founder

 

India is aggressively switching the energy mix from Coal to Gas. The long term demand for LNG regasification capacity is increasing massively. Asia First is part of the Crown LNG group of companies designed for providing the Liquefied Natural Gas (LNG) terminal to the Kakinada Port on an exclusive 30 year “Use or Pay” contract. The project already has the license and government approvals.

4:10-4:30 PM

Project Presentation (3)

TORUS

 

Tomasz Drzazgowski, Chief Executive Officer

 

TORUS provides potential investors with a unique opportunity of sound, multi-modal participation in the renewable energy sector, thus leveraging the opportunity of the growing global demand for new energy sources. The funds received from the TRS Token offering will be invested in renewable energy sources. The investments will include both purchasing and developing existing RES projects as well as developing new greenfield projects.

4:30-4:50 PM

Investment Panel

Scott Christensen – Managing Partner of Coinstreet-USA
 
Summary analysis of the 3 investment opportunities presented above:

4:50-5:00 PM

Wrap Up

Alex Loprieno – Chief Technology Officer of Comaan

วันที่ 4 : 22 ต.ค. (วันพฤหัสบดี) – อเมริกา

(@ ตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์ก)

3:10-3:30 PM

Opening

Max Smetannikov – Managing Partner of Coinstreet-USA

3:10-3:30 PM

Keynote Speaker

Erin Grover – Director of Altai Digital Capital

 

Topic – Trends in Digital Asset Funds & Best Practices

 

Erin Grover is the founder of Altai Digital Capital, which connects investors to blockchain based hedge funds and traders. The company provides guidance, transparency and reassurance typically found in traditional investment firms, affording clients easy access to the investment potential of cryptocurrency.

3:30-3:50 PM

Project Presentation (1)

Crown LNG

 

Jorn Husemoen, CFO & Co-founder

 

India is aggressively switching the energy mix from Coal to Gas. The long term demand for LNG regasification capacity is increasing massively. Asia First is part of the Crown LNG group of companies designed for providing the Liquefied Natural Gas (LNG) terminal to the Kakinada Port on an exclusive 30 year “Use or Pay” contract. The project already has the license and government approvals.

3:50-4:10 PM

Project Presentation (2)

Trinary Capital

 

Brian Castorena, CFO

 

Trinary Capital is developing a very large area in north central Texas into one of the biggest solar developments in the state. Trinary Capital and its subsidiary, Trinary Energy, are working with their partner and general contractor on the project. The GC is one of the largest solar developers and utility-scale solar installers in the state of California and is expanding their commercial operations with Trinary to Texas to help develop the massive 240+ acre project. Land has already been chosen and project negotiation has been agreed to with all decision-makers and landowners.

4:10-4:30 PM

Project Presentation (3)

Grayblock Power

 

Chris Ciaravino, Founder & President

 

The ACE fund, in partnership with Grayblock Power, is syndicating a 50 million USD investment in new solar energy systems in Canada, US, Australia and Africa with our active network of development partners. With a focus on sub-20 MW commercial projects, we leverage size trade-offs, local energy needs and tax benefits to provide a truly green hedge that is profitable and good-willed with the promise of risk-averse performance for years to come. The opportunity is to accelerate clean electricity infrastructure for residential communities, health institutions, distributed grid and select commercial partners in geographic regions where energy consumption can be most challenging.

4:30-4:50 PM

Investment Panel

Scott Christensen – Managing Partner of Coinstreet-USA
 
Summary analysis of the 3 investment opportunities presented above:

4:50-5:00 PM

Wrap Up

Max Smetannikov – Managing Partner of Coinstreet-USA

ลงทะเบียน

กรุณากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ

Oct 2020 – Registration Form
Are you a qualified investors, fund manager or representative of licensed financial institutions? *
We’re sorry. You have to fulfill above requirement to access.
Which session(s) would you like to attend? *